poniedziałek, 27 czerwca 2016

Zabawa Boga - wiersz

Wiersz - 2016.06.27

Zabawa Boga


Wszyscy jesteście Moi
I kiedy na was patrzę
Widzę, żeście Mą miłością
Do istienia powołani.

     Wszyscy jesteście we Mnie
     I choć żyjecie dla siebie
     Już kres wam wyznaczyłem
     Dla do Mnie was powrotu.

Boć jeszcze nie wiecie
Jam jest waszym Niebiem;
Waszym życiem i relacją
I z życia wyzwoleniem.

     Lecz cóż, Mnie nie znacie!
     I tego właśnie nie zmienię.
     Nikt poznać Mnie nie może
     Choć Jestem waszym tchnieniem.

Sobie chodzę, sobie patrzę.
Jak wy sami wziąłem kształty
I patrzę na was waszymi oczy
I się śmieję a waszej ślepoty.

Odpowiedź Siakti:
     Razem stwarzamy dla własnej Zabawy,
     Chociaż nikt nie wie gdzie się Chowamy.
     Nasze życie i Nas zjednoczenie
     Całemu światu jest słodkim Niebem.
Swami P. SaiSiwa